Bibliographische Angaben zur Rezension: Die polnische Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert. Erste Publikationen des neuen Museums des Zweiten Weltkriegs

Tomasz Strzembosz / Rafał Wnuk: Czerwone Bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem, wrzesień 1939 - czerwiec 1941, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2009, 211 S., ISBN 978-83-9297-570-0
Buch im KVK suchen
Marek Andrzejewski (ed.): Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939 - 1989, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, 233 S., ISBN 978-83-929813-8-1, POL 33,60
Buch im KVK suchen
Tomasz Chinciński: Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, 418 S., ISBN 978-83-929757-1-7, POL 51,98
Buch im KVK suchen
Piotr Tadeusz Kwiatkowski / Lech M. Nijakowski / Barbara Szacka et al. (eds.): Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, 332 S., ISBN 978-83-929757-4-8, POL 41,48
Buch im KVK suchen
Jerzy W. Borejsza: Stulecie zagłady, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011, 282 S., ISBN 978-83-7383-477-4, POL 40,95
Buch im KVK suchen